fbpx
Kategorie
Materiały nadesłane

SPROSTOWANIE

Sprostowanie otrzymane od spółki V440 SA, wydawcy komunikatora Usecrypt Messenger

Artykuł „Bo do komunikatora trzeba dwojga”, opublikowany w czasopiśmie „Informatyk Zakładowy” w dniu 17 października 2020 r., zawiera nieprawdziwe informacje na temat aplikacji Usecrypt Messenger. Przede wszystkim, nieprawdą jest, jakoby autorzy komunikatora Usecrypt Messenger poszli na skróty. Komunikator Usecrypt Messenger nie korzysta z aplikacji autofwd.com, korzysta natomiast z dedykowanego serwisu get.usecryptmessenger.com. Sugestie, jakoby rzekoma podatność usługi zewnętrznego dostawcy miała wysoki wpływ na zagrożenie użytkowników korzystających z Usecrypt Messenger wprowadzają czytelników w błąd i kreują nieprawidłowe postrzeganie bezpieczeństwa komunikatora. Autorzy Usecrypt Messenger korzystają z odpowiednio dobranych narzędzi. Korzystanie z autofwd.com w poprzednich wersjach komunikatora nie naraziło osób z niego korzystających na jakiekolwiek ryzyko utraty poufnych danych. Wszelkie audyty bezpieczeństwa aplikacji były prowadzone prawidłowo, a ich przedmiotem była praca samego komunikatora, a nie zewnętrznych aplikacji. Twierdzenia jakoby twórcy Usecrypt Messenger przeprowadzili nieprawidłową analizę ryzyka są więc nieuprawnione.

Autor artykułu, w sposób sprzeczny z faktami, sugeruje, jakoby aplikacja we wszystkich środowiskach rodziła ryzyko dla użytkowników, podczas gdy, nie wskazał, że badał tylko pół środowiska i nie zaznaczył, że rzekomy problem, opisywany przez niego w artykule, nie występował w żadnej wersji aplikacji dedykowanej pod iOS. Ewentualna usterka, zauważona przez autora artykułu w autofwd.com, czyli u zewnętrznego dostawcy, niezwiązanego z wydawcą Usecrypt Messenger, nie miała żadnego wpływu na bezpieczeństwo poufności komunikacji przeprowadzanej w samej aplikacji, ponieważ wszelka komunikacja wykonywana za pomocą samej aplikacji jest szyfrowana w najwyższym standardzie.

Twierdzenia jakoby twórcy Usecrypt Messenger zakładali konto w shackowanym serwisie nie znajdują poparcia w faktach. W każdej wersji Usecrypt Messenger – w tym także w najnowszej – funkcja zapraszania użytkowników działa poprawnie. Usecrypt Messenger, we wszystkich środowiskach korzysta z własnego rozwiązania służącego do zapraszania użytkowników.

Nieprawdą jest także, jakoby celem wydawcy Usecrypt Messenger było generowanie cyklicznej fali pochlebnych artykułów na temat aplikacji.

Spółka V440 SA

Polemika redakcji czasopisma „Informatyk Zakładowy” z treścią powyższego sprostowania zostanie opublikowana w jutrzejszej publikacji [dodano 19.11.2020: tutaj]